JUNI KORTINGSACTIE, KLAAR MET SCHOOL? GA DAN VOOR JE RIJBEWIJS

Algemene Voorwaarden Alpha Verkeersopleidingen.

 

Artikel 1.   Algemeen.

 

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rij-opleiding categorie B en de daarbij behorende CBR /BNOR praktijk examens.  Zij zijn van toepassing op rij- instructeurs die namens Alpha verkeersopleidingen de rijopleidingen verzorgen, verder genoemd “rijschool”.

 

Artikel 2.    Rij-opleiding

 

De rij-opleiding omvat lessen.

 

 1. In een daarvoor aangepaste auto
 2. Met een tijdsduur van 60 min per lesuur
 3. Lessen worden voor 60 min. Benut voor instructie
 4. Voor cursisten die bevoegd zijn om te mogen rijden
 5. Voor cursisten van min. 16,5 jaar en ouder

 

Artikel 3.     Verplichting Rijschool

 

De rijschool zorgt er voor dat,

 

 1. De cursist voor de rij-opleiding een rijtest (proefles, cq. Intake) aflegt.

Een enkele  rijtest is niet gratis.Indien de cursist kiest voor losse lessen  zal de rijtest in rekening gebracht worden. Bij het aangaan van een opleidings pakket  is de rijtest gratis. Dan wordt de betaalde rijtest in mindering gebracht op de prijs van het geadviseerde pakket.

 1. De uitslag van de rijtest wordt direct na de test met de cursist besproken en een advies uitgebracht.
 2. De cursist een passende rij-opleiding wordt aangeboden
 3. De cursist wordt begeleid vanaf de eerste les tot hij/ zij het rijbewijs heeft gehaald.
 4. De cursist zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR examenniveau wordt opgeleid.
 5. Wanneer in overleg tussen rij-instructeur en cursist overeen is gekomen voor praktijk examen, deze binnen  14 dagen bij het CBR wordt ingediend.
 6. De datum van het praktijk examen minimaal 1 week van tevoren aan de cursist wordt bevestigd, bij uitstel van herexamen door de cursist om wat voor reden dan ook, is de rijschool niet aansprakelijk.
 7. De rijschool is niet aansprakelijk voor opgelegde lockdown  vanuit de overheid en de doordoor uitloop van cbr examens cq wachttijden.

 

Artikel 4.  Verplichting cursist

 

De cursist dient.

 

 1. Alle door de rij test ( proefles) aanbevolen lessen van de rij- opleiding tot het praktijkexamen te volgen, mits de rij- instructeur minimaal twee weken voor het examen de wijzigingen doorgeeft.
 2. Zich te houden aan de afgesproken datum en tijd en plaats voor de rijles. De instructeur wordt een wachttijd van 15 min in acht genomen.
 3. Dat bij niet nakomen van de genoemde afspraak voor de rijles zonder tijdige afzegging  de volledige lesprijs te voldoen.
 4. Bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 24 uur  van tevoren aan de rij- instructeur te worden gemeld.
 5. De leerling dient de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles binnen 24 uur na de overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd ( zondag alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend)
 6. Alle aanwijzingen van de rij- instructeur tijdens de les op te volgen
 7. Voor de aanvraag van het praktijk examen  via CBR .nl de rijschool te machtigen en zelf zorg dragen en  voor het invullen en betalen van de EV .(dit moet online en met Digi D)
 8. Voor het behalen van de theorie aan te geven dat deze zelfstudie of een cursus wil gaan doen.
 9. Bij het aangaan van een pakket of vervolglessen cq examen  de opleiding zonder onderbrekingen af te maken.

 

 

Artikel  5. Betalingen.

 

 1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rij-opleiding voor de afgesproken betalingstermijn te voldoen.
 2. De betaling gebeurd doormidden van een overschrijving naar de rekening van de rijschool.
 3. De rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de losprijs te verhogen. Met uitzondering van de verhogingen van CBR
 4. De cursist is in gebreke wanneer de betalingen niet voor de afgesproken datum aan de rijschool is voldaan zonder dat daar enig herinnering of aanmaning vereist is.
 5. Indien de cursist na aanmaningen gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het openstaande bedrag verhoogd worden met 15% voor incasso kosten en invorderingskosten met een minimum van 100 euro. Exclusief de kosten van een gerenommeerd incasso bureau.
 6. Bij niet tijdige betaling van schulden aan de rijschool is de rijschool gerechtigd de lessen en het reserveren van het examen te staken.
 7. Zodra er zonder overleg een onderbreking van 2 of meer maanden in de opleiding komt is er van restitutie van het pakketgeld geen sprake meer.
 8. indien de leerling de opleiding  met twee maanden of langer onderbreekt heeft hij/zij geen recht meer op deze opleiding en is er geen restitutie mogelijk en vervalt alle verplichtingen van de rijschool.

 

 

Artikel 6.  Praktijkexamen.

 

 1. Indien het praktijk examen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor Autohuur en extra lessen bij de cursist in rekening.
 2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen door bijzondere omstandigheden geen kosten verschuldigd aan CBR als hij/ zij het praktijkexamen niet kan afleggen.
 3. Als het examen vanwege ziekte niet door kan gaan kan op vertoning  van een doktersverklaring het examen worden opgeschort.(eis van CBR)
 4. Wanneer een familielid tot de tweede graad van de cursist of instructeur is overleden of op de dag van het examen wordt begraven is er uitstel van examen
 5. Het les voertuig of gelijkwaardig type  op het praktijkexamen niet ter beschikking is.
 6. Het les voertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt in dat geval voor een nieuw examen datum.
 7. Voor een spoed praktijkexamen welke noodzakelijk is ivm studie, werk of vertrek naar buitenland brengt de rijschool 40 euro in rekening exclusief de kosten die het CBR in rekening brengt
 8. Indien de rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/ zij zelf zorg te dragen voor de benodigde documenten. zoals paspoort of ID. 
 9. Geen geldig paspoort of ID is geen examen. dit is een eis van CBR